Home

R. K. Singh

Civil Servant Lawyer
Political Party: Bharatiya Janata Party
Constituency: Arrah (Bihar)
State:

Raksha Khadase

Member of Indian Parliament
Political Party: Bharatiya Janata Party
Constituency: Raver
State: Maharashtra

Prataprao Ganpatrao Jadhav

MP
Political Party: Shiv Sena
Constituency:
State: Maharashtra

Laxmi Narayan Yadav

Member of Indian Parliament
Political Party: Bharatiya Janata Party
Constituency: Sagar
State: Madhya Pradesh

Virendra Kumar

16th Lok Sabha
Political Party: Bharatiya Janata Party
Constituency: Tikamgarh
State: Madhya Pradesh

1 2 3 4 5 85